Var inte rädd

‹ tillbaka

Att koka soppa på en spik

2 januari 2022

Statusen för COVID-19 ändrades redan i mars 2020 i Storbritannien. Sjukdomen anses sedan dess vara en säsongsinfluensa.

Status för COVID-19

Från och med den 19 mars 2020 anses COVID-19 inte längre vara en högriskinfektion (HCID - high consequence infectious disease) i Storbritannien. ….

England, Scotland, Wales and Nordirlands HCID-grupp för folkhälsa gav en interimsrekommendation i januari 2020 att klassificera COVID-19 som en HCID. Detta baserades på övervägande av de brittiska HCID-kriterierna om viruset och sjukdomen med information tillgänglig under de tidiga stadierna av utbrottet. Nu när mer är känt om COVID-19 har folkhälsoorganen i Storbritannien granskat den uppdaterade informationen om COVID-19 mot de brittiska HCID-kriterierna. De har fastställt att flera kriterier  nu har ändrats; i synnerhet finns mer information tillgänglig om dödligheten (låg totalt sett...).

Den rådgivande kommittén för farliga patogener (ACDP) anser också att COVID-19 inte längre bör klassificeras som en HCID.

….

Fall av COVID-19 hanteras inte längre endast av behandlingscentra för HCID. All vårdpersonal som hanterar möjliga och bekräftade fall bör följa de uppdaterade nationella riktlinjerna för infektion och förebyggande (IPC) av COVID-19, som ersätter alla tidigare IPC-riktlinjer för COVID-19. Denna vägledning innehåller instruktioner om olika personliga skyddsutrustningar (PPE) som är lämpliga för olika kliniska scenarier.

Källa: UK Government.

Som framgår av den nedan citerade vägledningen, bör COVID-19 behandlas som en säsongsbunden luftvägsinfektion - en influensa.

Vägledning COVID-19: infektionsförebyggande och kontroll (IPC)

Vägledning om infektionsförebyggande och kontroll av  säsongsbetonade luftvägsinfektioner inklusive SARS-CoV-2.

Källa: Läs publikationen genom att klicka här

*SARS-CoV-2 är det virus vars förmodade närvaro ger anledning till diagnosen COVID-19.