Var inte rädd

‹ tillbaka

Coronakommissionen fortsätter i upptrampade spår

2 november 2021

I vetenskaplig verksamhet bör första steget vara att definiera de begrepp som man ska undersöka och de begrepp man ska använda i undersökningen. I coronapandemin är nyckelbegreppet COVID-19.

COVID-19 är sjukvårdens sätt att registrera spridningen av viruset SARS-CoV-2.

COVID-19 är inte en diagnos. COVID-19 är inte en sjukdom. COVID-19 är inte en dödsorsak.

Enligt en av de centrala folkhälsomyndigheterna i USA, CDC, är 6 procent av alla dödsfall som betecknas COVID-19 i USA orsakade av viruset SARS-CoV-2 medan resten av dödsfallen som betecknas COVID-19 har andra orsaker.

Enligt den svenska coronakommissionen räknar Sverige idag till hittills 15 018 döda i sin officiella coronastatistik. Med antagandet att förhållandena i Sverige liknar dem i USA skulle drygt 900 personers död ha orsakats av det virus SARS-CoV-2 som är orsaken till coronapandemin.

Om kommissionen skulle utgå från denna siffra – 900 dödsfall under hela pandemin - skulle förmodligen såväl slutsatser som förslag på åtgärder bli annorlunda i slutbetänkandet som kommer i februari 2022.

Kommissionen kunde då även ifrågasätta om nyckelbegreppet pandemi ens är tillämpligt.

Det behövs onekligen en förutsättningslös professionell vetenskapliga granskning av coronapandemin.

PS. Samtidigt med kommissionens rapport upprepar nyhetsbyråerna (Reuters, AP, TT) sina siffror ständigt ”Coronaviruset har hittills krävt omkring fem miljoner dödsoffer globalt”. De bryr sig inte om att definiera ordet coronavirus och de bryr sig inte om vetenskapen att det möjligen rör sig om betydligt färre dödsfall, cirka 300 000. 300 000 är redan det en ansenlig mängd, men fem miljoner skapar mer intresse. Läs mer.