Var inte rädd

‹ tillbaka

COVID-19 och allmän hälsa

2021-11-15

De som följde en vegansk kost sänkte sin kroppsvikt, blodtryck, kolesterol och blodsocker, jämfört med kontrollgruppen samt ökade sin livskvalitet. Förbättringar i dessa hälsomarkörer är kopplade till minskad risk för svår och dödlig Covid-19-infektion. Dessa förbättringar hjälper därför vårdpersonal under pandemin att hålla sig friska och vårda patienter.

Kahleova H, Berrien-Lopez R, Holtz D, et al. Nutrition for hospital workers during a crisis: effect of a plant-based dietary intervention on cardiometabolic outcomes and quality of life in healthcare employees during the Covid-19 pandemic. Am J Lifestyle Med. Published online November 5, 2021.  

http://www.lakareforframtiden.se/nya-ron/en-vaxtbaserad-kost-haller-vardpersonal-friska/