Var inte rädd

‹ tillbaka

Covid-patienter som har inflammerat tandkött löper nio gånger så stor risk att dö av Covid

2021-11-18

Bakterier från inflammerat tandkött kan vara inblandade i ett stort antal sjukdomar som klassas som Covid 

Covid-patienter som har Inflammation i tandköttet löper 3,5 gånger så stor risk att läggas in på intensivvård jämfört med de utan. De har också 4,5 gånger så stor sannolikhet att behöva behandlas i en respirator och nio gånger så stor sannolikhet att dö av Covid. 

Bakterierna i munnen kan orsaka tandköttssjukdomar, och via vävnaderna i munnen komma in i blodomloppet. Väl där kan bakterierna sedan strömma runt i kroppen och hamna i olika organ, vilket höjer nivåerna av inflammation och över tid bidrar till olika specifika och kroniska tillstånd.   

Ett stort problem med Covid och andra luftvägsvirussjukdomar är bakteriella superinfektioner. Dessa uppstår när områden som är direkt infekterade av viruset – såsom lungor och luftvägar – samtidigt infekteras med bakterier. 

Under pandemin har studier visat att en stor del av de människor som dör av Covid – i vissa fall 50 % – också var infekterade med bakterier samtidigt. 

Tandinfektioner medför dessutom mer aggressiva bakterier i munnen, vilka sedan lätt kan andas in i luftvägarna och lungorna för att starta en superinfektion.

Forskningsresultaten är övertygande:  

https://www.nature.com/articles/s41415-021-2656-1

https://www.nature.com/articles/s41415-020-1747-8

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527378/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24320956/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8471920/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27468793/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228943/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3809193/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31715080/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23666172/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0254671

https://www.karger.com/Article/FullText/515067 https://academic.oup.com/ofid/article/8/3/ofab065/6128788