Var inte rädd

‹ tillbaka

Journalisterna är förvirrade

2021-10-15

I början av pandemin var de uttryck som användes "dött i COVID-19" eller "dött av COVID-19". Sedan ändrades det ibland till "dött med COVID-19" och ibland "som en konsekvens av COVID-19". Nu förekommer även "i samband med COVID-19". 

Det finns också uttryck som "dödsfall relaterade till COVID-19", "dödsfall tillskrivna COVID-19" och "dödsfall orsakade av COVID-19" eller "dödsfall på grund av COVID-19".

Tänk om samma förvirrande språk skulle användas vid cancer: Död i cancer, Död av cancer, Död med cancer, Död som en följd av cancer, Död i samband med cancer, Dödsfall relaterat till cancer, dödsfall orsakad av cancer, dödsfall på grund av cancer. Och allt detta skulle registreras som cancer i statistiken.  Det skulle också vara underligt och vilseledande om alla dödsfall, oavsett orsak, där man kunde upptäcka tumörer i personen eller i den döda kroppen registrerades som cancer, på samma sätt som alla som har eller misstänks ha eller ha haft viruset SARS-CoV-2 i kroppen nu registreras som COVID-19.