Var inte rädd

‹ tillbaka

Ny utrustning oskadliggör 99 procent av Coronavirus i luft och vatten inom en sekund

2021-01-12

Ultraviolett ljus (UV) är en välkänd standardteknik för desinfektion av vatten. **

Nu har ett företag i Sydkorea (Violeds) utvecklat en utrustning som dödar mer än ”99% av Coronavirus (SARS-CoV-2) på mindre än en sekund”. *

Tester utförda av Seoul Semiconductor visar att utrustningen kan vara ett effektivt sätt att desinficera luftburna virus, vattensystem, områden där COVID-19-patienter finns och till och med patientens rum på sjukhus.

*https://www.semiconductor-digest.com/2021/01/07/seti-and-seoul-viosys-violeds-technology-demonstrated-to-kill-99-of-coronavirus-sars-cov-2-in-less-than-a-second/ 

 **https://www.iuva.org/IUVA-Fact-Sheet-on-UV-Disinfection-for-COVID-19