Var inte rädd

‹ tillbaka

Örtmedicin in Kina och Indien

2021-05-20

Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) och Ayurvedisk medicin bygger på tusenåriga erfarenheter i Kina respektive Indien. De bygger på erfarenheter och har vanligtvis inte testats enligt västerländska vetenskapliga metoder. Västerländska läkare kan därför förlora sin läkarlegitimation och därmed brödfödan om de använder dem. 

I Kina och Indien används de emellertid flitigt vilket har rapporterats även i en stor mängd västerländska vetenskapliga artiklar. 

KINA: “Throughout the initial stages of the pandemic, practitioners in China used a unique medical guideline for disease management, which combined TCM and Western medicine together.12 The government of China announced that 91.5% of COVID-19 cases were treated with a combined regimen of conventional medicine and TCM with promising results”

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12411

INDIEN: “Based on the previous explanation, we conclude that these herbal medicines might have the capabilities to regulate the production and release of proinflammatory cytokines, interfere with the development of the virus in host cells, and modify certain molecular pathways related to the RAA system. Herbal agents might be useful as treatments to fight COVID-19..”

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2020/2560645/

Detta är bara brottstycken ur omfattande information om TCM och Ayurveda som västerlandet inte tar på allvar.  Den lägre dödligheten I Kina och Indien är naturligtvis inget bevis på dessa metoders effekt men visar väl också att de inte kan ha negativa effekter.

LandDöda i COVID-19 per 100 000 invånareDöda i procent av smittade
USA178.901.8
Sverige130.341.4
Indien20.731.1
Kina0.354.7

Från Johns Hopkins 2021-05-19

Detta är de officiella internationella siffor som ingen verkar ifrågasätta. Det är den statistiken som WHO och FHM går efter. Man kan ju tro att myndigheterna i Kina och Indien inte lämnar korrekt statistik. Men kanske visar statistiken fel även i Sverige och USA? Ingen verkar hittills ha fört en debatt om statistikens riktighet på ett vetenskapligt sätt.