Var inte rädd

‹ tillbaka

Rädda Barnen

2021-11-23

Rapporteringen runt covid-19 i media leder till konflikter mellan människor och till rädsla hos många.

De oklara direktiv som kommer från WHO ges inte tid till vetenskaplig granskning utan skickas ut i all hast och förmedlas vidare av alla internationella nyhetsbyråer och media och godtas av de flesta regeringar i världen. 

Detta är farligt för våra barn. Att ständigt höra om faran med Covid. Att skiljas från den äldsta generationen och från andra grupper av barn, att utsättas för tester och i värsta fall vaccinering är övergrepp som oroar de flesta barn och kan skapa livslångt trauma hos en del. 

Barnen löper själva ingen risk i pandemin utan offras för det allmännas bästa. ”Du vill väl inte att mormor ska dö!” 

Att testa snuviga barn för att se om de lider av en ”livsfarlig” sjukdom är inte motiverat. Inte heller att sprida oro med budskapet att ovaccinerade människor är farliga människor. Det är skadlig information utan stöd i vetenskapen. 

Många barn kan redan ha fått psykiska men för lång tid framöver. Folkhälsomyndigheten borde nu ha som sitt främsta mål att minimera skadan genom vetenskapligt välgrundad och lugnande information.  För ett litet barn är föräldrarnas leende livsavgörande. För det större barnet är lek med andra barn livsavgörande. För tonåringar är samvaro med andra tonåringar livsavgörande.