Var inte rädd

‹ tillbaka

Vad har hänt med COVID-19 i Afrika?

2021-10-05

WHO har länge varnat för att pandemin ”snart” kommer att slå hårdare i Afrika än i resten av världen och har ständigt uppmanat västvärlden att tillhandahålla vacciner till Afrika. Men pandemin tog inte överhand i Afrika och dödstalen är extremt låga trots att vacciner är mer eller mindre obefintliga. Det är en ganska fantastiskt korrelation av  färre vacciner, färre infektioner och mindre dödlighet.

Antalet dödsfall i covid-19 per 100 000 invånare är mycket lågt i många av länderna i centrala Afrika:
Tanzania0.09
Burundi0.33
Niger0.86
Burkina Faso0.89
Chad1.09
South Sudan1.16
Congo1.25
Benin1.30
Nigeria1.33
Jämför med:
Sweden144.1
UK204.28
USA209.61
Belgium222.52

Ovanstående siffror kommer från Johns Hopkins databas 2021-09-27

The Conversation brings you vaccine and pandemic news from research experts https://theconversation.com/the-impact-of-covid-19-has-been-lower-in-africa-we-explore-the-reasons-164955

The Conversation publiceras av ett stort antal universitet för att föra fram evidensbaserade nyheter till media. De föreslår några förklaringar till de låga dödstalen för Covid-19 i Afrika. 

1. Befolkningen är yngre i Afrika söder om Sahara. (Förmodligen en viktig faktor. Unga människor dör inte av COVID-19.) 

2. Brist på långtidsvård. (Förmodligen en viktig faktor. Gamla människor tas om hand i sina hem i stället för på äldreboenden.)

3. Potentiellt korsskydd mot lokala cirkulerande coronavirus. (Inte mycket evidens för denna faktor) 

4. Begränsningar av SARS-CoV-2-testning. (Detta kan vara en mycket viktig faktor. Utan test finns det per definition ingen COVID-19 och läkaren kommer att skriva något annat i dödsintyget - vad vi i Sverige skulle kalla den underliggande dödsorsaken som faktiskt oftast är den "riktiga" orsaken.)

5. Effektiv offentlig hälsoåtgärd. (Detta låter långsökt. Skulle folkhälsoåtgärderna vara mer effektiv än i Europa?) 

En förklaring som inte nämns i The Conversations artikel är att medicinen Ivermectin regelbundet förskrivs i hela Afrika söder om Sahara utom i Sydafrika. 

En annan studie konstaterar att ”dödlighet och antal fall är betydligt lägre bland APOC-länderna* jämfört med länder utanför APOC. Att en massiv folkhälsopreventiv kampanj mot COVID-19 kan ha ägt rum, oavsiktligt, i vissa afrikanska länder med omfattande allmän användning av Ivermectin är en attraktiv hypotes. Ytterligare studier behövs för att bekräfta detta.” (COVID-19: The Ivermectin African Enigma, Rodrigo Guerrero 1, Luis Eduardo Bravo 2 3, Edgar Muñoz 4, Elvia Karina Grillo Ardila 5, Esteban Guerrero 6)


*Om APOC

Onchocerciasis - eller ”flodblindhet” - är en parasitisk sjukdom som orsakas av filarialmasken Onchocerca volvulus som överförs av upprepade bett av infekterade svarta flugor (Simulium spp.)

Mer än 99% av de smittade bor i 31 afrikanska länder. Sjukdomen finns också i vissa fokus i Latinamerika och Jemen.

Gemenskapsinriktad behandling med ivermektin är kärnstrategin för att eliminera onchocerciasis i Afrika. I Amerika är strategin tvåårig storskalig behandling med ivermektin.

https://www.afro.who.int/health-topics/onchocerciasis


Inga vacciner i Afrika 

Även om orsakerna till de låga dödstalen för COVID-19 i Afrika ännu inte är helt klarlagda är det uppenbart att de låga dödstalen  inte kan bero på vaccination. Det finns snarare ett direkt samband mellan låg vaccinationsgrad och låga dödstal för COVID-19.Detta behöver naturligtvis undersökas närmare.