Var inte rädd

‹ tillbaka

Vad har vi lärt oss under de två år som gått?

2021-12-21

Om man söker på ordet ”COVID-19” på Google Scholar och begränsar sökningen till tiden 2020-2021 kan man hitta länkar till 212 000 vetenskapliga artiklar. 

De handlar om nya protokoll för behandling, nya läkemedel och deras effekt och biverkningar, nya vacciner och deras effekter och biverkningar, fördelar och nackdelar med ansiktsmasker, fördelar och nackdelar med nedstängningar och karantän och mycket annat. 

Utöver detta finns det utvärderingar av de olika åtgärder som har vidtagits i olika länder under åren.  Vetenskapen har letat rätt på en uppsjö av möjliga åtgärder. Ändå är åtgärderna i Europa och USA nu, efter två år, i stort sett desamma som de var när pandemin började med ett enda tillägg - vaccinera med nödgodkända vacciner.