Var inte rädd

‹ tillbaka

Vem är det som skyller på barnen?

2021-12-06

Plötsligt framställs barn som superspridare i svensk media. Vem sprider det ryktet? Många av de vanliga ”experterna” på virologi i Sverige är beredda att bekräfta ryktet när de intervjuas i media. Men det finns ingen vetenskaplig evidens som stöder påståendet.

WHO har inget att säga: ”Sökresultat på WHO den 5 december 2021. Inga resultat för ”Children are spreading the virus

Anthony Faucis NSAID har inget att säga: ”NIAID Site Search den 5 december 2021, Sök NIAID, Visar resultat filtrerade efter: " Children are spreading the virus " ---- 0 resultat”

Inte ens Reuters har några nyheter om det: Inga sökresultat matchar termen " Children are spreading the virus".

Så vem är ansvarig för ryktet?

För bara ett år sedan var vetenskapen enhällig. Barn blir inte lätt smittade. Barn får inga allvarliga symtom och de sprider inte viruset särskilt mycket.  Du minns väl? Det var ju därför vi kunde hålla skolor och förskolor öppna in Sverige.   

Denna metastudie sammanfattade kunskapen vid den tiden:

"Vi är nästan ett år in i covid-19-pandemin och många länder kämpar fortfarande för att kontrollera utbrott av SARS-CoV-2. I skrivande stund har många länder i Europa tvingats till en ytterligare nedstängning. Men till skillnad från den första nedstängningen har många länder (inklusive Storbritannien och Tyskland) valt att hålla skolorna öppna. Data som presenteras i detta manuskript tyder på att om barn skulle bli smittade i skolan under denna period är det osannolikt att de sprider SARS-CoV-2 till sina sammanboende familjemedlemmar.”

A Meta-analysis on the Role of Children in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Household Transmission Clusters 

Yanshan Zhu, Conor J Bloxham, Katina D Hulme, Jane E Sinclair, Zhen Wei Marcus Tong, Lauren E Steele, Ellesandra C Noye, Jiahai Lu, Yao Xia, Keng Yih Chew ... Show more 

Clinical Infectious Diseases, Volume 72, Issue 12, 15 June 2021, Pages e1146–e1153, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1825 Published: 06 December 2020

Den senaste studien från Israel verkar bekräfta metaanalysen.

"En studie från New South Wales skolor i Australien [14] baserad på både virus- och antikroppstestning tyder på att barn inte är de primära drivkrafterna för spridning av covid-19 i skolor eller i samhället. Enligt Zimmerman et al. [15] är inverkan från barn för att sprida viruset fortfarande osäker. Preliminära resultat från en pågående forskning från det nationella institutet för folkhälsa och miljö i Nederländerna (RIVM) [16] visar inga tecken på att barn yngre än 12 år var de första som smittades inom hushållet, och tyder på att patienter under 20 år spelar en mycket mindre roll i spridningen än vuxna och äldre.”

The role of children in the spread of COVID-19: Using household data from Bnei Brak, Israel, to estimate the relative susceptibility and infectivity of children

Itai Dattner, Yair Goldberg, Guy Katriel, Rami Yaari, Nurit Gal, Yoav Miron, Arnona Ziv, Rivka Sheffer, Yoram Hamo, Amit Huppert 

Published: February 11, 2021 https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008559

En radikal förändring av läget är naturligtvis möjlig på ett år. Men det finns inga vetenskapliga belägg för det. Vetenskapen har inte ändrats, vari består det nya?