Var inte rädd

‹ tillbaka

Vetenskap och beprövad erfarenhet kan lamslås av skräckpropaganda

2023-07-12

Människan har många naturliga skydd mot virus. Bland de viktigaste är att hosta och nysa.

 Även den naturliga andningen gör att du blir av med virus. Mycket av detta stoppas om du tar på sig en andningsmask. Stora mängder av virus stannar kvar i andningsvägarna och förökas. Då kan en vanlig förkylning eller influensa utvecklas till en lunginflammation. Den kan du dö av. Särskilt om du sätts i en respirator. 

Redan före pandemin hade den offentliga akademiska forskningen visat att ansiktsmasker hade föga effekt för att stoppa smittspridning. Detta har nu ytterligare bekräftats. En metastudie (januari 2023) från Cochrane konstaterar att det inte finns något ordentligt vetenskapligt belägg för att ansiktsmasker minskar smittspridningen. 

Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av forskare, vårdpersonal, patienter, vårdgivare och människor som i allmänhet är intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi är en icke vinstdrivande organisation med 11 000 medlemmar och 68 000 supportrar i fler än 130 länder. Tillsammans arbetar vi för att producera trovärdig och tillgänglig hälsoinformation som är fri från kommersiell inverkan och andra intressekonflikter. Vi gör det genom att sammanställa vetenskapliga översikter som summerar bästa tillgängliga evidens av forskning för som används som hjälp i att ta beslut om din egen hälsa, inom hälso- och sjukvården och i samhället. Cochranes arbete anses vara en internationell måttstock för högkvalitativ, tillförlitlig information. https://sweden.cochrane.org/sv/om-oss

Även om trycket från myndigheter senare har fått Cochrane att sväva på målet vad gäller ansiktsmasker är den ursprungliga rapporten tydlig: 

”Sju studier gjordes i samhället och två studier på vårdpersonal. Jämfört med att inte bära en mask kan det vara liten eller ingen skillnad i hur många personer som drabbats av en influensaliknande sjukdom (9 studier; 3507 personer); och gör förmodligen ingen skillnad för hur många personer som får laboratoriebekräftad influensa (6 studier; 3005 personer). ”

https://www.cochrane.org/news/featured-review-physical-interventions-interrupt-or-reduce-spread-respiratory-viruses

Vi står alltså i en situation där vetenskapen säger att ansiktsmasker inte gör någon märkbar nytta och där sunda förnuftet dessutom säger att de är skadliga. 

Myndigheterna har rekommenderat något som de inte hade vetenskapligt belägg för och förmodligen bidrog till en stor mängd sjukdomar och åtskilliga dödsfall. Detta var känt redan i början av pandemin. http://justidag.info/coronapandemin/fran-vetenskap-till-politik/

En sökning på ”mask” på www.Justidag.info visar att det finns många som förgäves har påtalat faran med ansiktsmasker. Men sunt förnuft, medmänsklighet och vetenskap har lamslagits av propaganda.

http://justidag.info/soekresultat/?article_id=6&clang=1&search=mask