Var inte rädd

‹ tillbaka

Ytterligare en möjlig behandling för COVID-19

Akut andningssyndrom (ARDS) är en form av allvarlig lunginflammation som befunnits vara den främsta dödsorsaken vid COVID-19.

ARDS får vätska att läcka in i lungorna och förhindrar att syre kommer in i kroppen. Behandlingen är ofta mekanisk ventilation som är farlig i sig och har vanligtvis en hög dödlighet.

Kliniska studier visar att patienter med ARDS som behandlades med N-acetyl-L-cystein (NAC) fick kortare vistelser på intensivvården och andra kliniska förbättringar.

Det är därför värt att använda NAC vid COVID-19. NAC är en byggsten till antioxidanten glutation. Glutation hjälper till att förhindra oxidativa skador och minskar inflammation.

De flesta patienter har nytta av att använda 600 mg till 1800 mg/dag NAC i uppdelade doser.

Ref: Lu X, Ma Y, He J, et al. N-acetylcysteine for adults with acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials (N-acetylcystein för vuxna med akut andningssyndrom: en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier.)  Hong Kong J Emerg Me. 2019; 26 (5): 288-98.