Var inte rädd

‹ tillbaka

Den andra vågen av panik är här

2020-11-25

Den andra vågen har nu nått Stockholm. Tunnelbanan rullar allt tommare och man ser allt fler maskerade människor. Vad händer?

Låt oss börja från början.

Ursprungligen var det en tydlig skillnad mellan viruset och sjukdomen. ”Officiella namn har tillkännagivits för viruset som är ansvarigt för COVID-19 (tidigare känt som “2019 coronavirus ”) och den sjukdom det orsakar. De officiella namnen är:

Virus – allvarligt akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2 – (SARS-CoV-2)

 Sjukdom – coronavirus sjukdom – (COVID-19) ”

INFORMATION FRÅN WORLD HEALTH ORGANIZATION

Snart började media och politiker blanda ihop begreppen – viruset med sjukdomen. Dessutom uppstod ett smeknamn – Coronan. Corona används nu antingen för viruset eller sjukdomen.

Också forskare är förvirrade. I en ny rapport (november) beskriver Kungliga Vetenskapsakademin ”SARS-Cov-2-positiva patienter” som ”Covid 19-infekterade”.

Även CDC blandar ihop sina egna definitioner på virus och sjukdom. De skriver att det är COVID-19 som sprider sig när de menar att viruset sprider sig. (CDC är den amerikanska motsvarigheten till svenska Folkhälsomyndigheten.)

”COVID-19 sprids oftast vid nära kontakt

COVID-19 kan ibland spridas genom luftburet transmission

COVID-19 sprider sig mindre ofta genom kontakt med förorenade ytor ”

HUR COVID-19 SPRIDS

Till slut kan viruset SARS CoV-2 inte särskiljas från sjukdomen COVID-19.

Spridning av virus 

Det som kallas den andra vågen är att fler och fler testar positivt för viruset SARS CoV-2. I populära termer betyder ” att testa positivt” numera att du ”har” COVID-19 eller Corona. Eller i de termer som Kungliga Vetenskapsakademien använder, att du är ”Covid-19-infekterad”.

Men de flesta som testar positivt märker inget. De råkar bara testa positivt för SARS CoV-2-virus som finns bland de biljoner virus de normalt bär i kroppen. Vissa människor smittas dock och andra blir sjuka. Testa positivt, bli smittad, få sjukdomen, dö, alla dessa ingår i begreppet ”den andra vågen”. Alla är ”fall” av COVID-19 eller Corona.

Är Covid-19 dödlig? 

Att smittas verkar kanske inte så farligt. Men tänk om du riskerar att dö? Anledningen till paniken är i grunden att viruset, även om det mestadels är relativt ofarligt, kan ses som dödligt.

Så här är det:

En ny blankett för dödsintyg infördes av WHO i början av 2020. Den skickades omedelbart ut i Sverige av Socialstyrelsen. I formuläret finns det nya rutor att kryssa för. Den ena är ”personen som testats positivt för SARS CoV-2” och den andra är ”det finns en misstänkt koppling till SARS CoV-2”.

I bägge fall kan dödsorsaken komma att registreras som COVID-19. Förra året pratade man inte om att människor dog av influensa. I år är COVID-19 ofta en framträdande dödsorsak.

Det finns ingen tydlig diagnos på COVID-19. Det finns ingen tillförlitlig statistik. Men det finns en stor skräck.