Var inte rädd

‹ tillbaka

Det finns hopp att besegra COVID-19 även om vaccinerna misslyckas!

2 augusti 2021

Många som är fullvaccinerade testar nu positivt för COVID-19. Vi har alltså ännu inte fått fram ett riktigt effektivt vaccin mot COVID-19. Det finns också misstankar om att fullvaccinerade som blir symptomfria omedvetet kan bli värre smittspridare än ovaccinerade.

Vi fick aldrig fram ett vaccin när AIDS-pandemin rasade och vi har fortfarande inte fått fram något vaccin mot AIDS. Varför? Därför att varken AIDS eller COVID-19 är enkla infektionssjukdomar. I den mån en smitta är inblandad, spelar den vanligtvis andrafiol i själva sjukdomen och är därutöver sällan dödsorsaken.

En term som är vanlig i beskrivningen av COVID-19 är komorbiditet. För den som diagnostiseras med COVID-19 är det vanligtvis en eller flera sjukdomar (komorbiditeter) som gör sjukhusvård nödvändig. Och det är vanligtvis en eller flera av dessa komorbiditeter som kan leda till döden. Komorbiditet kallas numera också ”underliggande sjukdom”.

Vacciner gör ingen nytta mot underliggande sjukdomar vilka  kan vara hjärtfel, cancer och ett antal andra välkända dödliga sjukdomar. Den största lärdomen från AIDS-pandemin var att det är komorbiditeterna som måste behandlas. Det kanske blir den slutgiltiga lärdomen från COVID-19-pandemin också.

För AIDS identifierades 35 komorbiditeter - många av dem var för sig dödliga. Situationen med COVID-19 är ännu inte helt klarlagd. Men rapporter från sjukhus indikerar att många COVID-19-patienters liv räddas med konventionella läkemedel och att man lyckas bota de flesta patienter med konventionella läkemedel. Det är mer framgångsrikt att behandla komorbiditeterna än att koncentrera sig på viruset.

Därför finns det hopp om att besegra COVID-19, även om vaccinerna misslyckas. Redan har sjukhusen lärt sig vilka behandlingar de ska använda. Och forskningen om nya och förbättrade läkemedel och metoder är intensiv.

” Sedan pandemin började har FDA nått en milstolpe genom att nu ha godkänt 1000 ursprungliga och kompletterande generiska läkemedel för att hjälpa till med behandlingen av patienter med COVID-19. Centret för läkemedelsutvärdering och forskning har prioriterat granskningen av generiska läkemedelsapplikationer för potentiella behandlingar och stödjande behandlingar för patienter med COVID-19, såsom antibiotika, lugnande medel som används i ventilerade patienter, antikoagulantia och lungmedicin.” Källa.

I Sverige började dessa förbättringar redan våren 2020 och har sedan dess lindrat symtom och minskat dödligheten väsentligt. Detta hände alltså långt innan vaccinationerna påbörjades.

Framstående myndigheter och läkare som dök upp i media i Sverige accepterade alla det inledande beskedet från WHO, NIH och FHM att COVID-19 var extremt dödligt och att det inte fanns någon bot. Och de verkar hålla fast vid denna uppfattning fortfarande.

De flesta läkare lyssnade dock på sin egen hippokratiska ed och började – trots motstånd från överordnade myndigheter - behandla sina patienter så bra de någonsin kunde med de metoder de kände till. Denna inställning vände Sverige från en katastrof till ett föredöme vad gäller COVID-19.