Var inte rädd

‹ tillbaka

Luftföroreningar förvärrar Coronaepidemin

2020-05-10

Det har visat sig att områden med stora luftföroreningar drabbas särskilt hårt. Wuhan är ett av dessa och Lombardiet i norra Italien ett annat. Forskning visar också att dödligheten i COVID-19 i USA och England är högre i områden med sämre luft. För att skydda oss mot framtida virusepidemier måste vi minska luftföroreningarna. Scarab har, i samarbete med KTH, HVR, Xzero och Stockholm Exergi ett projekt för att förbättra metoderna för att minska luftföroreningarna. Bifogat finns en nyligen publicerad artikel om detta projekt.

Vi arbetar för att minska luftföroreningar

Rökgaserna från kraftverk renas i en skrubber där föroreningarna tas upp i vatten. Vattnet måste sedan renas innan det kan återanvändas i processen. Det är ett slags tvättsystem. Denna reningsprocess är dyr vilket gör att rökgasreningen i många kraftverk är eftersatt. Scarab har i samarbete med KTH och Svenska Miljöinstitutet arbetat i många år på att få fram en effektivare och billigare metod. Tidigare i våra egna laboratorier. Men de tre sista åren har vår utrustning provats i ett projektsamarbete mellan KTH och Stockholm Exergi (Fortum) med stöd från Energimyndigheten. 92% av skrubbervattnet kan återvinnas. Den uppskattade produktionskostnader för ren kondensat kan vara så låg som 6 $ / m3.

LÄS ARTIKEL