Var inte rädd

‹ tillbaka

Vad är egentligen COVID-19?

4 november 2021

Det skrivs mycket om vad som är utmärkande för sjukdomen COVID-19. En del påstår att det är en vanlig förkylning, en del säger influensa, en del säger lunginflammation, en del radar upp olika symptom som feber, hosta, trötthet, förlust av luktsinnet etc.

Här är CDCs definition.

I och med att symptomen är så varierande och därigenom svårtolkade har praktiken blivit att varje sjukdom där patienten samtidigt har testat positivt för SARS-CoV-2 eller av omständigheterna misstänks vara smittad av SARS-CoV-2 betecknas som COVID-19. Vi har skrivit om detta tidigare, här.

COVID-19 är således inte en sjukdom utan ett administrativt begrepp.