Var inte rädd

‹ tillbaka

Ansiktsmasker är farliga – ibland dödliga

3 januari 2022

De obduktionsprover vi undersökte från personer som dog av influensa under 1918–1919 uppvisade likformigt allvarliga förändringar som tyder på bakteriell lunginflammation. Bakteriologiska och histopatologiska resultat från publicerade obduktionsserier implicerade tydligt och konsekvent sekundär bakteriell lunginflammation orsakad av vanligt förekommande  bakterier som kom från de  övre luftvägarna i de flesta dödsfall i influensa. Den dominerande rollen av bakteriell lunginflammation som dödsorsak vid pandemisk influensa: konsekvenser för pandemisk influensaberedskap. 

Källa: David M. Morens, Jeffery K. Taubenberger, Anthony S. Fauci. The Journal of Infectious Diseases. 

Streptococcus pneumoniae som är de vanligaste orsakerna till lunginflammation är mellan 500 och 1240 nanometer i diameter, medan diametern på SARS-CoV-2-viruset har uppskattats till mellan 50 och 140 nanometer. Så i det här fallet är bakterierna ungefär tio gånger större än viruset. Det här är lett ganska okänt område. Varken virusen eller bakterierna kommer en efter en utan tillsammans i droppar eller aerosoler.

Om en ansiktsmask har någon effekt för att hindra virus från att komma in från omgivningen, kommer det säkert också att stoppa bakterier (och virus) från att komma ut. Det normala sättet för oss att bli av med virus och bakterier är andning, hosta och nysningar. Om vi bär en mask kommer en del av viruset att fastna på insidan av masken tillsammans med bakterier och en del av det kommer ner i lungorna igen vid nästa inandning och fortsätter att föröka sig. 

Typisk influensapneumoni 1918 inträffade i ett bronkopneumoniskt mönster associerat med sekundära bakteriella lunginflammationer orsakade av patogener som omärkligt förekommer i de övre luftvägarna, inklusive Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes och Staphylococcus aureus… Initial obduktionsdata från covid-19-patienter tyder på en liknande histologisk bild av skador på viral lunginflammation med dock färre sekundära bakteriella lunginflammationer, kanske delvis återspeglar utbredd användning av bredspektrumantibiotika som inte var tillgänglig 1918.

Källa.

Streptococcus pneumoniae är lansettformade, grampositiva, fakultativa anaeroba bakterier med 100 kända serotyper. De flesta serotyper av S. pneumoniae kan orsaka sjukdom, men endast en minoritet av serotyperna producerar majoriteten av pneumokockinfektioner.

Streptococcus pneumoniae, liksom många andra bakterier, finns redan där i kroppen och väntar bara på att föröka sig.

Pneumokocker är vanliga invånare i luftvägarna. Bakterierna kan isoleras från nasofarynx hos 5–90 % av friska personer, beroende på population och miljö:

• 5–10 % av vuxna utan barn är bärare

• 20–60 % av barnen i skolåldern kan vara bärare

• 50–60 % av servicepersonalen på militära installationer kan vara transportörer

Källa.

Det verkar tydligt att många av covid-19-patienterna har dött av den direkta effekten av Streptococcus pneumoniae och liknande bakterier.

Att bära en ansiktsmask främjar lunginflammation och kan orsaka död. Om man är medveten om faran med ansiktsmasker är det konstigt att ständigt rekommendera ansiktsmasker, nu även för de som är vaccinerade.


Medan Fauci ofta bär en mask vid fototillfällen, har han inte alltid mask i IRL. Kolla på Google
Vid influensa eller förkylning finns det alltid en risk att sjukdomen går ner i lungorna. Du kan få en lätt eller svår lunginflammation. Om du använder ansiktsmask kan du stoppa vissa virus. Men du riskerar att inte få ut dina bakterier ur lungorna.  Du kan förvärra din lunginflammation. De flesta som dör av Covid-19 dör följaktligen enligt statistiken av lunginflammation.