Var inte rädd

‹ tillbaka

70-plus

2021-12-11

Den diskriminerande beteckningen 70-plus som var så vanlig i Sverige i början av 2020 börjar återkomma. 

Självklart är äldre människor i snitt är svagare än yngre. Självklart kan äldre människor i snitt smittas lättare av infektionssjukdomar. Och det hör till sakens natur att äldre har en större benägenhet att dö än yngre.  

Men en del äldre är sjuka och en del äldre är friska. Att behandla alla över sjuttio på samma sätt är oförstånd.