Var inte rädd

‹ tillbaka

Att lära av andra

2021-03-29

Många vetenskapliga experter, politiker och journalister har kritiserat den svenska ”COVID-politiken”. Ibland menar man att Sverige bör lära av ”andra länder”. (Statistiken från Johns Hopkins visar förutom totala dödsfall per land också död i förhållande till befolkningsmängd): 

Country  Dödsfall I COVID-19 per 100 000 invånare
UK190.73
USA167.75
Sweden130.23
India11.94
China0.35


Så vem ska vi lära oss av? Det kan kännas absurt, eller i vilket fall ovant, för en svensk, men det självklara valet borde i så fall vara Indien och Kina. 

Stora avhandlingar kommer förmodligen att skrivas om detta i sinom tid. En preliminär gissning är detta några möjliga orsaker till dessa stora skillnader. 

  • Statistiken kan vara fel.
  • De två asiatiska länderna kan ha en livsstil som gör dem mer immuna mot virus.
  • De kan också skilja sig åt i åldersfördelningen i befolkningen och olika i vården av äldre.
  • Traditionell kinesisk medicin (TCM) respektive Ayurvedisk medicin som används i dessa länder kan ha bättre botemedel än vad som finns i västvärlden.
  • I västvärlden spreds tidigt en uppfattning om att det inte finns någon bot mot COVID-19. Det kan ha gjort västvärldens läkare förlorade modet. 
  • Indien och Kina använder internationella läkemedel som har utestängts för användning för COVID-patienter i väst eftersom det inte finns tillräckligt med bevis från långtidsstudier - till exempel dexametason och andra kortisonpreparat, remdesivir, baricitinib och andra antivirala läkemedel, ivermektin och klorokiner. Det finns många rapporter som tyder på detta. 

Dessa är bara gissningar. Det kan finnas många andra skäl. Men det borde vara värt att undersöka grundligt.  https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality