Var inte rädd

‹ tillbaka

Coronavaccinernas biverkningar i Sverige

2021-12-20

Biverkningar 

Till och med 2021-12-15 har det totalt inkommit och registrerats 88 650 rapporter om misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket för de vacciner som används mot Covid‍-‍19. 

Tabellerna nedan visar antalet givna doser och antalet registrerade rapporter om misstänkta biverkningar för de tre vacciner som används i Sverige. 

Långsiktiga biverkningar 

Tabellerna visar de omedelbara biverkningarna. De möjliga långsiktiga biverkningarna debatteras för närvarande bland forskare men dem vet vi i praktiken ännu ingenting om. 

Allvarliga biverkningar 

Hittills har 8 257 allvarliga biverkningar rapporterats i Sverige. En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen är en sådan som, leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse. 

Underrapportering

Internationella studier har visat på stor underrapportering av biverkningar av vacciner. När en biverkning rapporteras i media uttalar sig representanter för myndigheterna vanligtvis att det inte går att säkert härleda biverkningen till vaccinet. Man kan därför förmoda att det föreligger en underrapportering även i Sverige. 

Även dödsfall registrerats av Läkemedelsverket

”I tabellerna nedan visas antal rapporter per åldersgrupp där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.”

”Läkemedelsverket kan inte med bestämdhet säga hur många som faktiskt avlidit på grund av vaccinationerna. Vi kan endast återge hur många rapporter som har inkommit där patienten uppges ha avlidit. De rapporterade dödsfallen kan vara förknippade med de misstänkta vaccinen i fråga, men de kan även bero på patientens eventuella andra sjukdomar, andra läkemedel som patienten använder, eller andra faktorer.”

https://www.lakemedelsverket.se/4af2ce/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-16.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2cd/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-16.pdf

Totalt antal dödsfall

Det finns alltså totalt 343 dödsfall bland registrerade biverkningar av vaccinering mot COVID-19. Som Läkemedelsverket skriver kan man inte vara helt säkra på att varje enskilt dödsfall kan kopplas till vaccinets inverkan.

Å andra sidan är det känt att många myndigheter och läkare ogärna ser att läkemedel eller vacciner anges som orsak till dödsfall.  Hur stor underrapporteringen är kan man aldrig veta men tidigare forskning har visat att den kan vara betydandet.