Var inte rädd

‹ tillbaka

Den femte vågen

2021-12-02

Vissa experter talar nu om den femte vågen av covid-19.

I Sverige är vi vana vid vågor av influensa. De försvinner, och en muterad variant kommer tillbaka i nästa säsong. Vi använder samma mediciner men måste byta vaccin.

Nu finns det en ny berättelse. WHO rapporterar att andelen Delta-variantprover i nästan 800 000 SARS-CoV-2-sekvenser som samlats in globalt från mitten av september till mitten av november 2021  var 99,7 %, "som återspeglar att den mycket överförbara varianten nästan helt har tagit över".

https://www.science.org/content/article/news-glance-missing-clinical-trial-results-quantum-computing-milestone-free-peer-review?utm_campaign=news_daily_2021-11-26&et_rid=735969442&1

Användningen av uttrycket "tagit över" ger en föreställning av utvecklingen som en "kamp mellan virus".

En annan möjlig tolkning är att det som kallas "varianter" bara är olika epidemier och att den första har försvunnit som alla epidemier gör och att det finns en andra epidemi som kallas Delta. Ett muterat virus kanske kan ses och behandlas som ett nytt virus, inte variant av densamma. Här är en kurva över dödligheten för personer "med" covid-19 i Sverige. Uppenbarligen bara två ”vågor” så här långt – en år 2020 och en år 2021. 

https://www.svt.se/datajournalistik/the-spread-of-the-coronavirus/

USA står inför "femte vågen" av covid

”Hälso-och sjukvårdsledare i USA varnar för att Thanksgiving-semesterresor och socialt umgänge kan få farliga konsekvenser i ett land som gjorts sårbart av låga vaccinationstal i vissa områden, politiseringen av folkhälsoåtgärder och ökande oansvarighet inför sjukdomen. "Vi förbereder oss för det absolut värsta", säger Andrew Jameson, en infektionsläkare på ett sjukhus i Michigan, där antalet dagliga fall nästan har fördubblats sedan början av november. "Vi är utmattade. Det är svårt." Financial Times, 24 november 2021 https://www.ft.com/content/cde3ef32-a754-4aae-82ca-7d8153af51b7

Det har aldrig funnits mer än två vågor (faser) av viral influensa tidigare i historien.

https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-epidemic-waves/


Vilka är dödsorsakerna i pandemin? 

Mindre än 10 % av dödsfallen i covid-19 orsakas av virusinfektionen. Övriga mer än 90 % av dödsfallen orsakas av andra allvarliga sjukdomar som hjärtsvikt, cancer etc.

https://justidag.info/coronapandemin/vad-aer-doedsorsakerna-i-pandemin