Var inte rädd

‹ tillbaka

Den internationella mediekedjan är ett enkelriktad rör

2021-08-16

Nyheter från USA:s hälsomyndigheter sprids ofta direkt till utvalda journalister på ett antal ledande tidningar, som till exempel New York Times och Washington Post, vilka sedan publicerar nyheten och samtidigt vidarebefordrar den till Reuters och AP, varefter Reuters och AP vidarebefordrar nyheten till resten av internationell media genom sina lokala byråer. I Sverige blir det Tidningarnas Telegrambyrå (TT). 

Eftersom media i Sverige anställer allt färre journalister blir en allt större del av materialet i tidningarna notiser och artiklar från Reuters som översätts utan kommentarer av TT och, vanligtvis utan kommentarer, sätts in i tidningen. 

Här är ett exempel på hur en nyhet kan förmedlas. 

”Nya studier visar att fullt vaccinerade människor som blir smittade bär lika mycket virus som ovaccinerade människor gör, vilket tyder på att de kanske kan överföra infektionen till andra, berättade CDC-chefen Dr Rochelle Walensky för journalister på en uppdatering per telefon.”

https://www.reuters.com/world/us/cdc-set-unveil-revised-mask-guidance-vaccinated-americans-sources-2021-07-27/

Så här sammanfattar New York Times budskapet från CDC (the U.S. Centers for Disease Control and Prevention) den 22 juli 2021: ”Vaccinerna är effektiva för att förebygga allvarlig sjukdom och död, men de är inte en gyllene sköld mot coronaviruset.” Snart nog vet alltså även svenskar att vaccinet inte skyddar mot viruset. Men ingen har en möjlighet att ställa följdfrågor.