Var inte rädd

‹ tillbaka

Den internationella vaccinkampanjen har misslyckats

5 augusti 2021

Vad är COVID-19?

Alla som testar positivt för viruset SARS-CoV2 anses ha COVID-19.

Alla som blir sjuka – oavsett sjukdom - och testar positivt för SARS-CoV2 anses ha COVID-19

Alla som dör och har testat positivt eller misstänks vara smittade av SARS-Cov2– oavsett vad bidragande dödsorsaker är – registreras som dödsfall i COVID-19.


Varför är COVID-19 så utbrett?

Det är lätt att se att såväl antalen ”smittade av COVID-19” som antalen ”sjuka i COVID-19” som antalen ”dödsfall i COVID-19” blir väldigt höga om man använder ovanstående regler.


När försvinner COVID-19?

Eftersom alla hittills använda vacciner inte kan stoppa SARS-CoV2 utan bara lindra eventuella symptom så minskar inte antalen smittade av COVID-19, sjuka i COVID-19 och döda i COVID-19 förrän viruspandemin klingar av, vilket logiskt sett kommer att ske när alla som är mottagliga för viruset har varit utsatta för det och därigenom blivit immuna. Detta kallas av experterna för flockimmunitet.

Vad är vaccinernas roll?

Vaccinkampanjens ursprungliga syfte var att stoppa spridningen av viruset och samtidigt skynda på flockimmuniteten så att den skulle uppnås utan att så många skulle behöva bli sjuka.

När det visade sig att vaccinet inte stoppade viruset utan snarare ökade risken för spridning kom budskapet att vaccinerna mildrade symptom och hindrade dödsfall. Det finns naturligt nog ännu inga vetenskapliga undersökningar om detta. Det var ett påstående som i all hast skapades som ett svar på kritiken mot vaccinernas effektivitet.


Varför blev det fel?

Vaccinkampanjen har misslyckats för att den har riktat sig mot ett begrepp och inte mot en verklig företeelse. Alltså mot en diagnos och inte mot en sjukdom.


Men det är inte hopplöst!

Att sjukdomsfallen och dödsfallen nu minskar beror således inte på vaccinerna. Snarare beror minskningen av sjukdomar och dödsfall på att

1.    Personer som var sårbara för SARS-CoV2 har redan blivit sjuka och en del av dem dött.

2.    Stora grupper har blivit smittade och utvecklat immunitet.

3.    Sjukvården har lärt sig hur man lindrar och botar COVID-19. Redan på våren 2020 kom det rapporter om att COVID-19 som angripit lungorna kunde behandlas med kortison. För COVID-19 som inte är lungrelaterad utan har cancer, hjärtfel och liknande svåra sjukdomar som underliggande orsak finns en mängd olika traditionella och alternativa mediciner som redan har kommit till användning och som används framgångsrikt i allt högre grad.

Läs även: Det finns hopp att besegra COVID-19 även om vaccinerna misslyckas!