Var inte rädd

‹ tillbaka

Det är döden vi är rädda för - inte smittspridningen

2021-01-02

I början av pandemin använde media uttrycket ”dödsfall av COVID-19” eller ”dödsfall i COVID-19”. Nu används i stort sett genomgående ”dödsfall med COVID-19”. Orsaken är att allt fler officiella myndigheter börjar använda begreppet ”med COVID 19”. 

Det kan tyckas som en liten skillnad i ord med det betyder att media egentligen medger att de siffrors som redovisas för COVID-19 räknar in dödsfall som faktiskt har orsakats av andra sjukdomar. 

Antalet som verkligen dör i eller av verifierad eller misstänkt COVID-19 måste vara betydligt lägre än antalet som dör med COVID-19. Dödsfallen är lika verkliga och lika sorgliga men orsakerna är olika. Och åtgärderna för att rädda människoliv bör vara olika. 

Den nya användningen av ”med” är ett tecken på att media kanske börjar nyktra till. Men ännu har ingen börjat ifrågasätta ”dödssiffrorna” för COVID-19.  Det är ju döden vi är mest rädda för, inte smittspridningen.