Var inte rädd

‹ tillbaka

Dödsfall av vaccin i Norge

2021-01-19

Det är svårt att ännu bedöma de vacciner som nu introduceras. Men om denna rapport från det Norska läkemedelsverket stämmer med verkligheten kan man fråga sig om världens myndigheter inte har för bråttom. 

”Rapporterade biverkningar efter koronavaccin per den 14 januari 2021 

 23 dödsfall har rapporterats i samband med vaccination. Hittills har 13 av dessa utvärderats. Vanliga biverkningar kan ha bidragit till en allvarlig utgång hos svaga äldre. Uppdaterad: 18.01.2021, Publicerad: 14.01.2021”

https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-etter-koronavaksine-pr-14-januar-2021?fbclid=IwAR25DmTAPNaPwwHzIWhwqikjo2rX4TJmBPr_CAG3JW6k_Htx0DsvU7tZEy4