Var inte rädd

‹ tillbaka

Effekten av nedstängningar

2021-03-18

Det kommer ständigt nya men ännu spridda rapporter om de olyckliga konsekvenserna av nedstängningarna. 

När allt räknas samman kommer det förmodligen visa sig att de psykologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av nedstängningar orsakar betydligt mer sjukdomar, skador och död än covid-19. 

Det är uppenbart från den internationella statistiken att antalet dödsfall registrerade som orsakade av COVID inte har varit mindre i de länder som har haft stränga nedstängningar, utan snarare tvärt om. 

Hittills finns inga sammanfattande tyngre forskningsrapporter om nedstängningarnas konsekvenser.  Nu finns det emellertid en början. 

En kanadensisk professor har räknat på fördelar och nackdelar av nedstängningar och kommit fram till att nedstängningarna i Kanada har haft 17 gånger större negativa effekter mätta i kvalitetsjusterade levnadsår än de haft positiva effekter mätta med kvalitetsjusterade levnadsår vad gäller minskningen av COVID.  Effekten på kvalitetsjusterade levnadsår av nedstängningar i hela världen har, enligt samme författare, haft tio gånger större negativa effekter än vad som vunnits på att minska COVID. 

(Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) är ett vetenskapligt accepterat mått med vilket man kan väga olika medicinska insatsers effekter mot varandra.)

Ari Joffe, Clinical Professor in the Department of Pediatrics, and an adjunct Clinical Professor at the John Dossetor Health Ethics Centre at the University of Alberta: 

Rethinking lockdowns: The risks and trade-offs of public health measures to prevent COVID-19 infections 

https://macdonaldlaurier.ca/files/pdf/20201209_Rethinking_lockdowns_Joffe_COMMENTARY_FWeb.pdf

Även om professor Joffes arbete är gediget och väl genomfört, har beräkningar av QUALY alltid så många faktorer med mätproblem att de alltid är diskutabla. Man gör beräkningarna kring viktiga frågor som är värda att diskutera och utveckla.