Var inte rädd

‹ tillbaka

Från vetenskap till politik

2021-01-27

Före Coronapandemin var konsensus bland experterna att ansiktsmasker gav tveksamt skydd. I Kina har man länge använt ansiktsmasker mot luftföroreningar och där var det kanske naturligt att börjad med ansiktsmask mot virus. Sedan följde världen efter. 

Den svenska Folkhälsomyndigheten rekommenderade från början inte användning av ansiktsmasker i offentliga miljöer utan enbart på sjukhus och speciella situationer. FHM har hittills vågat gå emot den internationella kampanjen för ansiktsmasker. Det hade de inte vågat om de inte hade funnits  betydande stöd i forskningen.

Forskningens ståndpunkt är visserligen fortfarande oklar. Men internationell statistik visar att ansiktsmasker knappast minskar dödligheten. 

https://justidag.info/coronapandemin/ger-ansiktsmasker-skydd-mot-covid-19/

Från att ha varit en medicinsk fråga blev ansiktsmasken ett politiskt kännetecken. Det bästa exemplet var i USA. President Trump – som hade tillgång till världens förnämsta Coronaexperter på Johns Hopkins Coronavirus Resources Center – vägrade länge såväl att bära som att förorda ansiktsmask.    

”I juli 2020 började han såväl bära som förorda ansiktsmask. Bakgrunden uppges vara att presidenten lyssnat på information från rådgivaren Kellyanne Conway om att opinionssiffrorna sjunkit…(SVT.se 22 juli 2020). 

Individuella forskare som forskargrupper i Sverige har sedan denna omvändelse krävt masktvång även i Sverige. I början av november fick de eldunderstöd. I kvällsnyheterna på SVT ställde programledaren en fråga till en representant för Kungliga Vetenskapsakademin som löd ungefär så här ”men det råder delade meningar om ansiktsmaskernas effektivitet”. Svaret blev: ”men det har sedan i våras kommit 70 vetenskapliga rapporter om deras effektivitet.” 

Det påståendet var falskt men har varken dementerats av SVT eller KVA. Sedan dess har FHM fått backa en smula och rekommenderar ansiktsmask i högtrafik på kollektivtrafiken – med det är inget tvång. 

Många vill gå längre: ”Nu måste vi se till att det är munskydd i alla offentliga inomhusmiljöer, säger Anders W Jonsson (C), förste vice ordförande.” (SVT 2021-01-25) Än så länge finns det inget maskeringstvång i Sverige. Men kommer FHM orka hålla emot det inhemska och internationella tycket?