Var inte rädd

‹ tillbaka

I stället för att följa planen kom alla i panik

2021-01-02

I början av COVID-19-pandemin berättade chefen för svenska Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell, att han deltagit i en av de regelbundna konferenser om beredskap inför pandemier som arrangeras av Johns Hopkins. ”Alla var överens”, sa han, ”sen åkte alla hem och gjorde tvärt om!”

Global Health Security (GHS) – indexet är den första omfattande utvärderingen av hälsosäkerhet och beredskap i världens länder. www.ghsindex.org

Högre poäng betyder högre sammanräknad beredskap för att möta hot mot befolkningens hälsa. (Storleken på cirklarna visar befolkningsstorleken i respektive land.) Denna illustration hämtades från Internet 2020-06-05 och har nu ersatts av annan liknande information. Indexet drivs av Johns Hopkins under ansvar av en internationell panel av framstående experter: https://www.ghsindex.org/about/#International-Panel-of-Experts   

Johns Hopkins är en internationellt erkänd förebild inom innovativ evidensbaserad medicin och har nu ledningen i kampen mot COVID-19. När flocken får panik följer vi ledarna utför stupet.  I inläggen på denna sida försöker vi undvika att skriva åsikter om det som hänt. Det mesta är officiellt publicerad information som har förbisetts av media.