Var inte rädd

‹ tillbaka

Kampen mot pandemin har misslyckats

2022-01-10

Folkhälsomyndighetens chef Anders Tegnell sa följande på TV i början av covid-19-pandemin, i april 2020, om 2019 års årliga konferens för beredskap för pandemier. "Alla var överens om hur man skulle tackla pandemin", sa han, "sedan gick alla hem och gjorde tvärtom!"

https://justidag.info/vad-händer-i-sverige Här är vad de internationella epidemiexperterna enades om vid konferensen 2019. Som framgår finns det mycket lite tidigare vetenskaplig evidens  för de åtgärder som vidtagits – alltså  för det som blev ”tvärtom” som Tegnell  uttryckte det.

Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza

GLOBAL INFLUENZA PROGRAMME WHO ISBN 978-92-4-151683-9

© World Health Organization 2019

…..

2. Summary of recommendations

The eighteen recommendations, which fall under 15 measures, are summarized in Table 4. The recommendations are based on the quality of evidence, which is indicated within the table, and on the other indicators (i.e. values and preferences, balance of benefits and harms, resource implications, acceptability, feasibility and ethical considerations).

Measure Strength of recommendation Quality of Evidence
Hand hygiene Recommended Lack of influence in reducing influenza transmission
Respiratory etiquette Recommended None
Face masks for asymptotic people Conditionally recommended Lack of influence in reducing influenza transmission
Disposable surgical face masks for symptomatic individuals Recommended Lack of influence in reducing influenza transmission
Surface and object cleaning Recommended Lack of influence in reducing influenza transmission
Installing UV light in enclosed and crowded places Not recommended None
Increasing ventilation Recommended Very low
Modifying humidity Not recommended None
Contact tracing Not recommended Very low (unknown)
Isolation of sick individuals Recommended Very low
Quarantine of exposed individuals Not recommended Very low
School measures and closures Conditionally recommended Very low
Workplace measures and closures Conditionally recommended Very low
Avoiding crowding Conditionally recommended Very low (unknown)
Travel advice Recommended None
Entry and exit screening Not recommended Lack of influence in reducing influenza transmission
Internal travel restriction Conditionally recommended Very low
Border closure Not recommended Very low

Så alla politiska åtgärder vi har sett: ansiktsmasker, karantän, nedstängningar, gränsstängningar, reseförbud och andra ha haft föga vetenskapligt stöd.

Världen har fått se en stenhård kombination:

Läkemedelsexperter har avvisat alla föreslagna botemedel mot "COVID-19" eftersom dessa sägs sakna vetenskaplig evidens.

För att projicera initiativ, handlingskraft och styrka har politiker fått ta till dessa icke-farmaceutiska insatser som saknar vetenskaplig evidens. 

Idag har två mycket viktiga verktyg lagts till i politikernas verktygslåda: vacciner utan vetenskaplig evidens och vaccinpass med ännu mindre vetenskaplig evidens.

Tidig varning från WHO redan i september 2019 mot ingripanden av politiska skäl

Som en konsekvens av konferensen år 2019 kände sig WHO föranledda  att publicera följande varning mot ingripanden av politiska skäl

"WHO och andra folkhälsomyndigheter bör ha kapacitet att tillhandahålla risk-/nyttoanalyser till nationella regeringar, drivna av vetenskapliga bevis där det finns, innan NPI*s initieras i en kris.

Under en nödsituation bör det förväntas att implementeringen av vissa NPI:er, såsom reserestriktioner och karantän, kan eftersträvas av sociala eller politiska syften av politiska ledare, snarare än att eftersträvas på grund av bevis för folkhälsan. WHO bör snabbt och tydligt uttrycka sitt motstånd mot olämpliga NPI:er, särskilt när de hotar folkhälsoåtgärder eller utgör ökade risker för allmänhetens hälsa."

*NPI = Icke-farmaceutiska interventioner

Citatet är från: Johns Hopkins Center for Health Security

Beredskap för en högpåverkande andningspatogenpandemi, september 2019

https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/preparedness-for-a-high-impact-respiratory-pathogen-pandemic

Varningen från WHO hade obetydlig effekt och alla typer av restriktioner infördes av politiker av alla olika politiska inriktningar, hyllades av följsamma "experter" och främjades på ett ganska överraskande sätt av all internationell media.


Effektiviteten av icke-farmaceutiska insatser ifrågasatts redan i ett tidigt skede av många forskare – i linje med WHO:s tidiga farhågor

”Slutsatser: Även om små fördelar inte kan uteslutas, finner vi ingen signifikant inverkan av mer restriktiva NPI:er. Liknande minskningar av spridningen kan vara möjliga med mindre restriktiva ingrepp.”

(december 2020). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484

”Slutsats: Detta tyder på att kostnaderna för fortsatta stränga restriktioner är så stora i förhållande till sannolika fördelar i räddade liv att en snabb lättnad av restriktionerna nu är motiverad.” (augusti 2020). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcp.13674