Var inte rädd

‹ tillbaka

Slutliga dödssiffror för 2020

2021-03-24

Den 22 januari kom SCBs sammanställning av dödssiffrorna för 2020. För att vi ska få perspektiv har SCB här räknats fram antalet döda per 100 000 under året och vi kan därigenom tydligt jämföra med andra år. 

Det har varit en uppgång under 2020. 9.4 promille av befolkningen har dött. Något högre än de senaste åren (sedan 2012) men lägre än de flesta tidigare år sedan 1989. 

Tabellen är baserad på SCBs slutgiltiga statistik för år 2020 som publicerades den 22 februari 2021. Dessa kan komma att justeras en del över året, men ligger med säkerhet nära de verkliga dödstalen. Siffrorna för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Sammanställningen ovan är beställd från SCB. Men går också att räkna fram på offentliga sidor. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/#_TabelleriStatistikdatabasen https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/