Var inte rädd

‹ tillbaka

Vaccinerade på intensivvården

2021-12-10

Media vidhåller att det är de ovaccinerade som hamnar på intensivvården. En del rapporter visar emellertid att dödsfall i COVID-19 är vanligare bland de som är vaccinerade http://justidag.info/coronapandemin/ovaccinerade-oeverlever

Här nedan är en av de möjliga förklaringarna till diskrepansen: ”…särredovisas inte vaccinationsstatus när antalet vaccinerade är färre än tre utan ingår då i ovaccinerade.” 

Intensivvårdade fall 

Figur 4A. Antal* nya intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad covid-19 uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade fall per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka.

*Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka. På grund av risk för röjande av uppgifter om enskild individ särredovisas inte vaccinationsstatus när antalet vaccinerade är färre än tre utan ingår då i ovaccinerade.

FHM: Veckorapport om covid-19, vecka 46, Denna rapport publicerades den 26 november 2021 och redovisar läget för covid-19 till och med vecka 46 (15 – 21 november 2021).

Notera: På grund av risk för röjande av uppgifter om enskild individ särredovisas inte vaccinationsstatus när antalet vaccinerade är färre än tre utan ingår då i ovaccinerade.