Var inte rädd

‹ tillbaka

Var inte rädda, rädda barnen

2021-10-26

Nedan följer vad Pfizer berättar för New York Times och redaktören finner lämpligt att berätta för världen. Men det finns ett krux. De flesta av oss vet att barn inte får "symptomatisk covid".

Att inte vaccinera skulle således förmodligen vara 100% effektivt för att förebygga symptomatisk covid hos barn i åldrarna 5 till 11.

Pfizer said its vaccine was 90% effective in preventing symptomatic Covid in children ages 5 to 11, citing clinical trial data.

Friday, October 22, 2021 9:31 AM EST

The company submitted the information to the Food and Drug Administration, which was expected to release its own analysis of the data later on Friday.

Pfizer sa att dess vaccin var 90% effektivt för att förebygga symptomatisk covid hos barn i åldrarna 5 till 11, med hänvisning till data från kliniska prövningar.

Företaget lämnade informationen till Food and Drug Administration, som förväntades släppa sin egen analys av data senare på fredagen.

Man får förmoda att det var Pfizers egna kliniska prövningar.