Var inte rädd

‹ tillbaka

Varför påverkas inte barn mer av pandemin?

2021-08-12

Som med alla virus, smittas barn förmodligen lika lätt som vuxna av viruset SARS-CoV-2. Men de blir inte lika sjuka och de dör sällan. 

Detta beror på att sjukdom och död i COVID-19 inte huvudsakligen orsakas av viruset utan av andra sjukdomar.

Se här:  https://justidag.info/coronapandemin/varfoer-doer-sa-manga-maenniskor-av-covid-19/