Var inte rädd

‹ tillbaka

Vart tog influensan vägen?

2021-09-08

”Varje säsong insjuknar en stor del av Sveriges befolkning i influensa. Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av virus och vanliga symtom är hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. 

Influensavirus kommer till Sverige varje år och är vanligast under vinterhalvåret. De allra flesta som får influensa behöver inte söka vård eftersom besvären vanligtvis går över av sig själva.”

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-4-6737.pdf

I årets rapport (2021) skriver Folkhälsomyndigheten: ”Under säsongen har en patient med laboratorieverifierad influensa rapporterats vårdad inom intensivvård. Patienten hade influensa B/Victoria och tillhörde en riskgrupp. Eftersom influensa inte spridits i Sverige finns ingen influensarelaterad effekt på mortaliteten.”

Fundera på det! Influensa har inte spridits? Vi kommer att skriva lite mer om detta längre fram i tiden. 

Här är en kurva från Folkhälsomyndigheten: Blått är alltså 2017-18, gult 2018-19. Lila är 2019 – 20 och det gröna, som knappast syns, är 2020-21. 

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Läs säsongssammanfattningen för säsong 2020-2021 - uppdaterad 23 juli 2021 (PDF, 1,4 MB)