Var inte rädd

‹ tillbaka

Vem dog i pandemin och varför?

2023-07-15

Här kan du se överdödligheten över tid i Sverige:

Källa: https://www.mortality.watch/explorer/?c=SWE&t=cmr_excess&ct=quarterly&cs=bar&df=2011+Q4&pi=0&p=1&v=2

Anledningen till ökningen under kvartal 2 år 2020 var förmodligen misskötsel av redan försvagade åldringar i den inledande covid-paniken. Alla blev isolerade från sina nära och kära och många las i en respirator i onödan. En säker död för många av dem. 

Misskötseln finns dokumenterad av myndigheterna och återges i: ”VI MÅSTE SKYDDA VÅRA ÄLDRE” i http://justidag.info/bilaga-om-corona-sars-cov-2-och-covid-19/

Den enkla slutsatsen är att covid-19 kan ha bidragit till sjukdom och dödsfall, men aldrig var den huvudsakliga orsaken. 

De flesta människor, även om de var ovaccinerade, upplevde COVID-19 som en enkel förkylning eller influensa eller märkte inte alls av infektionen.