Var inte rädd

‹ tillbaka

Vetenskap om effekten av ansiktsmasker

2021-03-18

Det har länge propagerats om vikten att bära ansiktsmask för att stoppa COVID-19, men det har inte funnits vetenskaplig evidens. 

Nu kommer emellertid en rapport från amerikanska Folkhälsomyndigheten som konstatera att där man införde tvång att bära mask finns det en statistiskt säkerställd minskning av ökningen av dödsfall i COVID. Den var 1,9 procent. Det är inte frågan om att antalet dödsfall minskade med 1,9 procent utan ökningen av dödsfallen minskade med 1.9 procent under observationstiden som var 1 mars till 31 december 2020. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm

Dödsfallen minskar alltså inte med 1.9 procent utan ökningen av dödsfallen bromsas med 1.9 procent. Det görs ingen bedömning om denna inbromsning är värd de förmodade riskerna med ansiktsmask. 

Som vi har sett har ansiktsmasker visat sig värdelösa i praktiken vid globala jämförelser:  https://justidag.info/coronapandemin/hjaelper-ansiktsmasker/