Var inte rädd

‹ tillbaka

Vilka biverkningar kommer vaccinerna att ha på barnen?

2021-10-27

Biverkningar av vaccinerna bland små barn nu och i framtiden har ännu inte presenterats. Men här är några detaljer från Pfizer om tonåringar:

Pfizer och BioNTech tillkännager detaljerad uppdatering av resultaten från en 6-månaders analys av säkerhets- och effektivitetsdata i en COVID-19-vaccinstudie NEW YORK OCH MAINZ, TYSKLAND, 28 JULI 2021

  • Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinet kanske inte skyddar alla vaccinmottagare
  • ……
  • I en klinisk studie uppstod biverkningar hos ungdomar i åldern 12 till 15 år: smärta på injektionsstället (90,5 %), trötthet (77,5 %), huvudvärk (75,5 %), frossa (49,2 %), muskelsmärta (42,2 %). ), feber (24,3%), ledvärk (20,2%), svullnad på injektionsstället (9,2%), rodnad på injektionsstället (8,6%), lymfadenopati (0,8%) och illamående (0,4%)
  • Efter administrering av Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinet har följande rapporterats utanför kliniska prövningar:
    • allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi (allargisk chock) och andra överkänslighetsreaktioner, diarré, kräkningar och smärta i extremiteter (arm)
    • myokardit och perikardit

Ytterligare biverkningar, av vilka några kan vara allvarliga, kan komma att uppmärksammas vid mer utbredd användning av Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinet

https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2021-07/Preprint_Post_Hoc_Publication_Statement_VF.pdf

Rapporter i dominerande media säger att rapporterad myokardit och perikardit efter vaccinet är "sällsynta" och "lindriga". Däremot kommer det då och då rapporter om dödsfall i lokala medier. Någon internationell statistik har ännu inte samlats in.

Sedan april 2021 har ökade fall av myokardit och perikardit rapporterats i USA efter mRNA COVID-19-vaccination (Pfizer-BioNTech och Moderna), särskilt hos ungdomar och unga vuxna. Det har inte observerats något liknande rapporteringsmönster för Janssen COVID-19-vaccinet (Johnson & Johnson).

I de flesta fall har patienter som uppsökt medicinsk vård svarat bra på mediciner och vila och haft omedelbar förbättring av symtomen. Rapporterade fall har framförallt förekommit hos manliga tonåringar och unga vuxna 16 år och äldre.

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html
Sida senast granskad: 23 augusti 2021

Myokardit är en ovanlig, potentiellt livshotande sjukdom som ger ett brett spektrum av symtom hos barn och vuxna. Myokardit Lori A.BlauwetLeslie T.Cooper, Division of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, MN, 2010, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062009000966?via%3Dihub

I vissa fall av icke-COVID-19-vaccinrelaterad myokardit kan sjukdomen utvecklas till dilaterad kardiomyopati och kronisk hjärtsvikt. Myokardit ligger sannolikt bakom 12 % av plötsliga dödsfall hos vuxna under 40 år. Likaså kan den långsiktiga prognosen för perikardit vara bra, men det kan bli återfall och ibland kan patienter utveckla konstriktiv perikardit.

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-myocarditis-and-pericarditis-information-for-healthcare-professionals/information-for-healthcare-professionals-on-myocarditis-and-pericarditis-following-covid-19-vaccination