Var inte rädd

‹ tillbaka

Det finns ingen andra våg

2020-10-25

Media skapar intryck av att vi står i en andra våg. Nya nedstängningar genomförs i flera länder och planeras i andra. Men smittspridningen är försumbar.

Förklaringen är att ju fler vi testar desto fler testar positivt. Sambandet är tydligt i hela världen. Det är ett lineärt samband. Se här på statistik från Eus European Centre for Disease Prevention and Control

Ingen anledning till drastiska åtgärder.