Var inte rädd

‹ tillbaka

Dödstalen från Statistiska Centralbyrån förbryllar debatten om COVID-19

2020-06-15

Jag har skrivit om COVID-19 tidigare. Nu finns det offentlig dödsfallsstatistik för månaderna fram till och med april. Det finns en del att fundera över.

Eftersom många av frågorna berör våra egna projekt jag ska återkomma med en del betraktelser över pandemin både hur det berör vårt företag (positivt) och vad gäller dess allmänna inflytande (negativt).

©Scarab Development AB, June 5, 2020