Var inte rädd

‹ tillbaka

Luftföroreningar dödar fler än vad covid-19 gör

23 december 2021

Den 30 januari 2020 förklarades covid-19 som en nödsituation för folkhälsan av internationellt intresse (PHEIC) av WHO med en officiell dödssiffra på 171. Den 31 december 2020 hade denna siffra gått upp till 1 813 188. https://www.who.int/data/stories/the-true-death-toll-of-covid-19-estimating-global-excess-mortality.


Luftföroreningar utomhus) i städer och landsbygd uppskattades orsaka 4,2 miljoner förtida dödsfall över hela världen under 2016. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health.

Utöver detta beräknas 3,8 miljoner människor dö av luftföroreningar inomhus.


Många av de patienter som har registrerats som avlidna av Ccovid-19 under de senaste åren har förmodligen dött av effekterna av luftföroreningar – men samtidigt testat positivt för SARS-CoV-2.  https://justidag.info/luftfoeroreningar-foervaerrar-coronaepidemin/.