Var inte rädd

‹ tillbaka

Siffrorna på dödsfall är fel. Siffrorna på smittspridning är fel.

2020-12-15

Antalet dödsfall i COVID-19 ökar oroväckande säger media.

Enligt WHO föreskrifter i de nytryckta dödsattesterna ska alla dödsfall registreras som COVID-19 om det finns bevis eller misstanke om att viruset SARS CoV-19 kan vara inblandat.

Läkare i hela världen uppmanas således att skriva COVID-19 i varje dödsattest där det bara går! Det är klart att ”dödsfallen i COVID-19” då ökar när provtagningen ökar!!

Detta står tydligt beskrivet här https://www.justidag.info/bilaga-om-corona-sars-cov-2-och-covid-19/

Smittspridningen är alarmerande säger media.

Den testmetod som används för att identifiera SARS CoV-2 bygger på den så kallade PCR-metoden.

PCR står för Polymer Chain Reaction och utvecklades av Kary Mullis som fick Nobelpriset 1993 ”för sin uppfinning av PCR-metoden”. PCR-metoden har möjliggjort enorma framsteg i cellforskningen. Den ger möjlighet att klona celler för vetenskapliga ändamål. Genom ett ytterst komplicerat förfarande kan ett enda ursprungligt DNA-segment fördubblas i cykler.  Efter 40 fördubblingscykler kan man få fram cirka 100 miljarder kloner.

Ända sedan i våras har den ena efter andra forskaren ifrågasatt testmetoden. Den är utmärkt för att öka antalet DNA så att man kan studera dem. Men den fungerar inte för diagnos, säger man.

Den vetenskapliga artikel som låg till grund för WHO:s uppmaning att testa, testa. testa med PCR skrevs redan i januari 2020.

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

Författarna påpekar att för att kunna motivera ett snabbt ingripande genomfördes forskningen på en enda vecka medan det normalt skulle ha tagit flera månader och som de säger ”inte vara klar förrän utbrottet redan hade nått sin topp”. Rapporten publicerades inom 24 timmar efter det att den lämnades in till redaktionen. Det gav inte mycket tid för eftertanke eller granskning av oberoende experter. Enligt forskarnas uppgifter byggde rapporten inte på faktiska försök med virus utan på teorier från kinesiska forskare.

Tiden var knapp. Forskningsartikeln skrevs i all hast och säkerligen med de bästa avsikter. Den har tyvärr varken granskats eller uppdaterats sedan dess.

I flera månader har det kommit overifierade berättelser om att testerna än testar positivt och än negativt, eller att de ger falska positiva utslag – och glöm för all del inte Tanzanias president som fann att PCR proven gav positivt utslag för papaya och get  https://www.justidag.info/coronafornekare-i-tanzania/ och därför avskedade chefen för testinstitutet.

Nu kommer det en genomgång av den ursprungliga artikeln som ifrågasätter hela testverksamheten. Den nya rapporten kom den 27 november 2020. Den kommer säkerligen att leda till en mycket het debatt i forskarvärlden. Vi får åtminstone hoppas det!

Märk väl att författarna till den kritiska rapporten inte menar att det inte skulle gå att identifiera virus med ett test. Vad de påpekar är att det har upprättats felaktiga provrutiner. Och att proverna därför reagerar ”positivt” på allt möjligt. De går igenom tio olika vetenskapliga misstag som de anser gör metoden opålitlig som diagnosmetod. Tyvärr har de inte föreslagit en bättre metod. Men det är nu upp till andra att utforma.

https://cormandrostenreview.com/report/

Många forskare har redan argumenterat att ett positivt utslag i testet inte betyder att personen i fråga är sjuk eller infekterad eller smittad eller smittsam. Av denna redogörelse framgår dessutom att sannolikheten för ett falskt positivt utslag är hög, vilket alltså betyder att ett positivt utslag inte ens har med sjukdomen att göra.

Rubriken är: External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results.

(Oberoende vetenskaplig granskning av RTPCR-testet för att upptäcka SARS-CoV-2 avslöjar 10 stora vetenskapliga brister på molekylär och metodologisk nivå: konsekvenser för falskt positiva resultat.)

Om denna rapport är riktig är allt som vi har hört om smittspridning fel. Det är värt att undersöka noga.