Var inte rädd

‹ tillbaka

Varför är dödligheten i COVID 300 gånger större i Storbritannien än i Singapore?

2020-08-17

Det visar sig att COVID-19 går att bota, men förvirringen är fortfarande stor

Sedan början av 2020 har vi fått höra att viruset SARS CoV-2 är ett särdeles aggressivt virus som leder till en helt ny allvarlig, ofta dödlig, sjukdom som av WHO har givits namnet COVID-19.

 Vi fick höra att vi hade dålig beredskap och att sjukvården gick på knäna. Fältsjukhus upprättades över hela världen och media visade bilder av hur man byggde (och använde) massgravar på olika håll. Prognoserna gjorde dagligen svarta rubriker på löpsedlarna.

Nu visar det sig överraskande att dödstalen bland de smittade har varit flera hundra gånger större i en del länder än i andra.

Vi har satt de äldre i karantän, stängt skolor och företag, stängt ner hela länder och lagt ner miljardbelopp på nya mediciner och vacciner. Än idag fortsätter en hetsig internationell debatt om ansiktsmasker, utegångsförbud och om att öppna eller stänga skolor och offentliga verksamheter.  Fruktan inför en ”andra våg” hämtar ny näring i övertygelsen om COVID-19:s exceptionella farlighet. Danskarna ska införa masktvång på kollektivtrafiken, Putin har givit sin dotter ett oprövat vaccin och varken Trump eller Biden vågar visa sig utan mask.

Om man tittar på den officiella statistiken visar det sig att dödsrisken bland dem som smittats– ”Case fatality rate” – är 300 gånger högre i Storbritannien än i Singapore.

Här är ett axplock ur statistiken:

Siffrorna är sammanställda från the John Hopkins Center for Health Security vid John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Statistiken är hämtad den 3 augusti 2020.

På Wikipedia kan man hitta en sammanställning COVID-19 pandemic death rates by country – Wikipedia som bygger på information från John Hopkins https://coronavirus.jhu.edu/region. Ställ in tabellen i Wikipedia så att den visar ”Case fatality rate ” i fallande eller stigande ordning. Då ser man tydligt att COVID-19 är en dödlig sjukdom i vissa länder men inte i andra.

I stället för att uteslutande diskutera hur vi ska hindra spridningen av viruset genom testning, spårning, ansiktsmasker, skolstängning, besöksförbud, karantän och vaccin borde vi även undersöka hur man gör i de länder eller områden där man har lärt sig att bota sjukdomen.