Var inte rädd

‹ tillbaka

Varför förklarar inte WHO att pandemin är över!

11 augusti 2021

Man skulle tro att pandemin borde vara över nu. Nästan inga som testar positivt blir sjuka och få som testar positivt dör om de inte samtidigt lider av en annan dödlig sjukdom. De flesta som låg i riskzonen att bli smittade och sjuka har förmodligen redan drabbats av viruset och är nu immuna.


Preben Aavitsland.  

Redan den sjätte juni i år sa Norges ledande smittskyddsläkare Preben Aavitsland att pandemin är över i Norge. ” Det var den pandemin. Vi kan börja förbereda oss för en vardag där corona har väldigt lite plats i våra liv”, sa han (Svenska Dagbladet 2021-06-06). Vi har skrivit om det tidigare, läs mer här: Det var den pandemin

Det kommer liknande resonemang även i Danmark.

Sedan pandemins start har många experter i Danmark förfasats över Sveriges liberala inställning till smittskyddsrestriktioner. Men nu förespråkar flera experter i landet själva en mer avslappnad behandling av viruset.

Corona är inte farligt längre, säger Niels Høiby, dansk överläkare och professor i klinisk mikrobiologi, till Berlingske.

”Smittan går återigen uppåt i Europa och land efter land återinför nu restriktioner. I Spanien har flera regioner satt in begränsningar för nattklubbar och barer bara några veckor efter att de lyfts. I Nederländerna har rekommendationen att jobba hemifrån kommit tillbaka.

Men i Danmark, som det senaste året har präglats av strikta smittskyddsåtgärder och lockdowns, har man bytt fot.

Danska tidningen Berlingske har pratat med flera experter i landet som inte vill se nya coronaregler, trots ökad smittspridning.

Niels Høiby, överläkare och professor i klinisk mikrobiologi vid Panum-institutet och Rigshospitalet, menar att det är okej med smittspridning så länge folk inte blir allvarligt sjuka eller dör.

Covid är inte farligt längre. Det finns bara ett behov av restriktioner där lokala utbrott inträffar, och inte i allmänhet för befolkningen nationellt sett. Alla personer som är utsatta, inklusive hälso- och sjukvårdspersonal, har vaccinerats, säger Niels Høiby.” (Aftonbladet 2021- 07-17).


Niels Høiby, dansk överläkare och professor i klinisk mikrobiologi. Foto: Søren Svendsen

 I motsats till internationella media verkar myndigheterna i Skandinavien inte heller oroa sig för ”Delta”.

Folkhälsomyndigheten i Sverige ”säger att utvecklingen i Sverige hittills visat att det snarare är så att de andra virusvarianterna trängs ut än att antalet fall av delta ökar. Andelen ökar ju men de absoluta talen av delta ökar inte, utan ligger på ungefär lika många varje vecka. Så har det varit de senaste veckorna. Alfavarianten håller mer eller mindre på att försvinna och deltavarianten ligger på en relativt konstant nivå.” (Svenska Dagbladet 2021-07-17).


Anders Tegnell, FHM

 Vad händer?

WHO skulle kunna klara sin heder med att förklara att ”vi” tack vare regler, nedstängningar och ansiktsmasker har segrat över COVID-19. Men myndigheterna i tongivande länder ökar i stället restriktionerna och skapar morötter och hot för att öka vaccineringen.

Det kan tyckas lite galet att fortsätta samma spår och förvänta sig ett bättre resultat.

Bara en internationell katastrofkommission med oberoende experter skulle kunna reda ut vad som blev fel – varför COVID-19 blev en internationell katastrof. Och hur vi ska undvika liknande katastrofer i framtiden.