Var inte rädd

‹ tillbaka

Att testa eller inte testa

2021-11-29

Svenska Folkhälsomyndigheten ändrar strategier om test av SARS-CoV-2

Tidigare beslut: Att inte testa fullvaccinerade eftersom man var säker på att de var fria från virus.

Nytt beslut: Att testa alla med symptom eftersom det visat sig att även fullvaccinerade kan bli smittade och föra smittan vidare. 

Beslut under övervägande: Att testa samtliga för att kunna utvärdera vaccinernas effekt. 

Det bör dock påpekas att många internationella experter starkt ifrågasätter PCR-testernas tillförlitlighet. 

https://justidag.info/siffrorna-pa-dodsfall-ar-fel-siffrorna-pa-smittspridning-ar-fel/