Var inte rädd

‹ tillbaka

Hur dödlig är COVID-19?

2021-06-09

Man kan dö i, av, från, med, relaterat till, i kölvattnet av eller som en följd av COVID-19. 

För ett år sedan uttryckte sig media som att en person hade dött ”i” COVID-19 eller “av” COVID-19. Senare började media använda "med" COVID-19 och idag kan döden ”orsakas av” COVID-19, bero på ”inverkan eller påverkan av” COVID-19, vara ”en följd av ”, ”bero på effekterna av ”COVID-19 och den kan vara ”COVID-19-relaterad”.

Såväl media som allmänhet är förvirrade. Vad är egentligen COVID-19 för slags sjukdom? När Folkhälsomyndigheten publicerar en vetenskaplig avhandling ”Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020” använder de en mängd av dessa förvirrande begrepp och förklarar att ”använder vi oss av covid-19-relaterade dödsfall enligt Folkhälsomyndighetens definition”, vilken är:

”Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.” Någon annan definition gick inte att få via mejl. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/


Vad betyder då egentligen ”covid-19-relaterade dödsfall”?

I de nya dödsintygen från WHO har läkaren i uppdrag att kryssa i rutan för COVID-19 för varje dödsfall där patienten har testat positivt för viruset SARS CoV2 eller kan misstänks vara infekterat av SARS CoV2 vid dödsögonblicket eller inom en tidpunkt högst 30 dagar innan.

Det är inte alltid lätt för en läkare att bestämma den verkliga dödsorsaken vid ett dödsfall. Men det är lätt för läkaren att kryssa i rutan COVID-19 i dödsintyget. I statistiken blir det sen COVID-19. 

Enligt USAs smittskyddsinstitut CDC är det bara 6 procent av dödsfallen som beror ”enbart” av virusinfektionen i sig. De andra dör av COVID-19 eller relaterat till COVID-19, som en konsekvens av COVID-19… eller….

94% av dödsfall som registreras som COVID-dödsfall är således huvudsakligen, främst, delvis eller uteslutande orsakade av andra sjukdomar.

Referens: https://justidag.info/coronapandemin/vad-aer-doedsorsakerna-i-pandemin/