Var inte rädd

‹ tillbaka

Vad är dödsorsakerna i pandemin?

2021-01-04

I alla rapporter om offer för COVID-19 framhåller man att de flesta som dör har underliggande sjukdomar. 

Nu kommer en rapport från The US centers for disease control and prevention att bara 6 % av alla rapporterade fall angav COVID-19 som enda dödsorsak. I alla andra fall uppgavs även andra tillstånd vara inblandade. Att redan 6 % är en för hög siffra framgår på https://justidag.info/coronapandemin/ett-enkelt-misstag-vaende-pandemin-i-kaos/

Samsjuklighet: ”Tabell 3 visar de typer av hälsotillstånd och bidragande orsaker som nämnts i samband med dödsfall med koronavirussjukdom 2019 (COVID-19). I 6% av dödsfallet var COVID-19 den enda orsaken som nämndes. För dödsfall med tillstånd eller orsaker utöver COVID-19 fanns det i genomsnitt 2,9 ytterligare tillstånd eller orsaker per dödsfall.

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm#Comorbidities publicerat i december 2020