Var inte rädd

‹ tillbaka

Ovaccinerade överlever

2021-11-24

Det som är viktigast för de flesta är inte om man är smittad eller inte. Det som är viktigt är att överleva.

Folkhälsomyndigheten rapporterar: ”För vecka 43 har hittills 30 bekräftade fall rapporterats avlidna. Av dessa var 4 ovaccinerade, vilket motsvarar 13 procent.”

Alltså, 87 procent av dödsfallen i COVID-19 inträffade bland vaccinerade. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/

Det finns många sätt att bortförklara statistiken. Därför låter svensk media bli att nämna siffrorna och fortsätter att hetsa mot de ovaccinerade.  https://justidag.info/coronapandemin/det-aer-doeden-vi-aer-raedda-foer-inte-smittspridningen/