Var inte rädd

‹ tillbaka

Rättsligt utlåtande om Ivermectin och Hydroxiklorokin

7 november 2021

Redan från början av pandemin torgförde nyhetsredaktörer runt om i världen berättelsen att SARS-CoV-2 var ett mycket smittsamt virus som gav upphov till en ny dödlig sjukdom vid namn COVID-19 för vilket det inte fanns något botemedel.

Sedan dess har hundratals vetenskapliga artiklar visat att det finns dussintals läkemedel som kan användas för att bota och lindra COVID-19.

Alla dessa rapporter har avvisats eller försummats av de dominerande internationella medicinska myndigheterna. Även de bästa resultaten har avfärdats av den enkla anledningen att rapporterna är baserade på observationsdata och att det behövs mer grundlig forskning. Och detta dementerande har naturligtvis rapporterats i media. (Man kräver randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studier som det naturligtvis inte funnits tid att genomföra).

Angreppen har varit särskilt starka vad gäller de läkemedel som användes av oberoende kliniker och läkare redan i början av pandemin - Ivermectin och Hydroxychloroquine. Även om dessa läkemedel har godkänts av vissa lokala och nationella myndigheter, bekämpas de fortfarande av internationella myndigheter och internationella medier.

Justitiedepartementet i delstaten Nebraska i USA har nu gjort en studie i frågan. Det är en grundlig metastudie, det vill säga en sammanfattning av tillgängliga vetenskapliga bevis, för att avgöra om det finns anledning att åtala läkare som skriver ut dessa läkemedel. Slutsatsen är "vi finner att tillgängliga data inte motiverar disciplinära åtgärder mot läkare bara för att de förskriver Ivermectin eller Hydroxiklorokin för att förebygga eller behandla COVID-19." Detta utlåtande kom den 14 oktober 2021.

Domen bygger på grundliga medicinska forskningsrapporter som visar att dessa två läkemedel har få biverkningar och mycket ofta är effektiva mot COVID-19.

Här är utlåtandet.