Var inte rädd

‹ tillbaka

COVID-19 är inte obotligt

2021-09-28

Alla restriktioner har nu avskaffats i Sverige, Danmark och Norge. Samtidigt börjar myndigheterna komma fram till att COVID-19 inte är den obotliga dödliga sjukdomen som man ursprungligen förutsatte. 

Läkemedel mot COVID-19 har alltid varit tillgängliga och använts av ansvarskännande läkare. Nu kommer EU att godkänna en del av dessa och andragodkännanden kommer att  följa. 

”Kommissionen ska arbeta fram en portfölj med minst tio potentiella covid-19-läkemedlen i oktober, med utgångspunkt från arbetet i den nytillsatta expertgruppen om covid-19-varianter. Urvalet ska vara objektivt och vetenskapligt grundat enligt kriterier som är överenskomna med medlemsländerna. Eftersom olika slags läkemedel behövs för olika grupper av patienter, i olika skeden och för olika grader av allvar hos sjukdomen, ska expertgruppen kartlägga läkemedelskategorier och välja de mest lovande kandidaterna i varje kategori enligt vetenskapligt grundade kriterier. 

Portföljen ska bidra till målet att minst tre nya läkemedel ska ha godkänts i oktober och eventuellt ytterligare två före årsslutet. Europeiska läkemedelsmyndigheten ska inleda fler löpande granskningar av lovande behandlingsformer före slutet av 2021, beroende på hur det går med forskning och utveckling.

Kommissionen avslutade nyligen en gemensam upphandling av monoklonala antikroppar (casirivimab och imdevimab) och kan inleda fler upphandlingar före årsslutet.”

29 juni 2021

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_3299?fbclid=IwAR38CHBF-kTOdkIt7p1VG13JFfBitwXL4Xcn3xr-uzh0eYyiURO3ciRYYRA

Märk att EU fortfarande talar om att ” olika slags läkemedel behövs för olika grupper av patienter, i olika skeden och för olika grader av allvar hos sjukdomen”. Man har ännu inte erkänt att COVID-19 inte är en sjukdom utan ett samlingsnamn för en hel mängd olika sjukdomar som naturligtvis måste behandlas med olika läkemedel. 

COVID-19 är inte en sjukdom. https://justidag.info/coronapandemin/covid-19-aer-inte-en-sjukdom/

Ansvarstagande läkare har länge lyckats med behandlingen av COVID-19
https://justidag.info/coronapandemin/laekarna-har-laert-sig-bota-covid-19/
https://justidag.info/det-finns-hopp-att-besegra-COVID19-aven-om-vaccinerna-misslyckas